O webe.


MRI cestovné príkazy je ...... Nové pohodlne rozhranie ktore umožňuje vytvárať, upravovať a odstrániť cestovné príkazy

... Možnosť vytvárať cestovné príkazy na základe minulých jázd objektov

... Možnosť, nastaviť cestovné príkazy, ktoré majú byť vytvorené v budúcnosti na základe nastaveného cyklu

... Odosielanie generovaných cestovných príkazov (PDF) na e-mail zákazníka

© 2024 - CSM monitoring s.r.o.